פורטלו, מנוע חיפוש » אודות » מה חדש במנוע? »
מה חדש במנוע חיפוש פורטלו?

הצעת מילות חיפוש בפורטלו:  (29/01/2006)
ברגע שתקליד מילה בתוך תיבת החיפוש, פורטלו יציע מילות חיפוש אפשריות נוספות בתחום בו הנך מעוניין לחפש.
לדוגמא: אם אתה מקליד את המילה "ריהוט" פורטלו יציע לך מילות חיפוש נוספות כגון: "ריהוט גן", "ריהוט ילדים", "ריהוט משרדי". שלח לנו את דעתך


שערי המטבעות  (25/05/2005)
ניתן לבצע חיפוש שערי מטבעות חו"ל דרך חלונית החיפוש הרגילה ע"י הקשת מטבע המבוקש.
המטבעות שניתן לחפש הם:  דולר , לירה , כתר , פרנק , רנד , אירו , יין , דינר וסל המטבעות
שלח לנו את דעתךדרושים Copyright ©1998 - 2021 Net-Royal LTD. All rights reserved